Treadmill Desk – MCB dành cho NV Văn phòng

Công suất: 3,0 CHP
Kích thước mặt bàn: 40″ x 18″
Kết nối BLUETOOTH
Trọng lượng người dùng tối đa: 150 kg

Danh mục: Máy chạy bộ Mỹ

Danh mục: