MA 16 – Máy đạp đùi xiên 45 độ

Kích thước (Cm): 267 x 157 x 150

Trọng lượng: 220 Kg

Danh mục: